Helhet - samarbete - kompetens
ERA gruppen är samlad erfarenhet och kompetens hos privatpraktiserande specialister inom ergonomi, rådgivning och arbetsmiljö.
- Idén och tanken med ERA gruppen föddes utifrån behovet att samarbeta mellan kompetenserna. Upplevelsen var att vi som enskilda aktörer bara hanterade symptomen medan problemen oftast var komplexa och sammanhängande hos kunden. Inte förrän vi började samarbeta upptäckte vi att vi löste problem istället för att erbjuda symptominriktade punktinsatser , berättar grundaren Simon Elvnäs.
 
Med de höga krav som idag ställs på organisationer skapas ett alarmerande behov av olika insatser på våra arbetsplatser. Det är arbetsgivarens roll att försöka hitta rätt i en djungel av olika specialister. Det är ett tidskrävande arbete som inte garanterar varken kvalitet eller mätbara resultat för de olika problem som ska hanteras inom företaget.
 
Genom att samordna de bästa specialisterna inom medicin, beteendevetenskap och teknik kan ERA gruppen behandla och ha kompetens inom alltifrån konflikthantering, alkohol- och drogproblematik, arbetsplatsanalys, hälsoprofilbedömning, utbildning, ergonomi, smärtutredning, systematiskt arbetsmiljöarbete m.m. för att möta kundens totala behov.
- Vi vill med ERA gruppen göra det enkelt för kunden där de återfinner de bästa specialisterna med ett telefonnummer och en kontaktperson. Kunden slipper dyra schablonavgifter och månadsabonnemang, här betalar kunden för de resurser han använder för vi vet att kunden behöver sina pengar själv
 
Alla inom ERA gruppen är egna företagare med minst 5 års erfarenhet och har f.n. representanter i Stockholm, Västerås, Uppsala och Örebro. Inom gruppen finns idag ett femtiotal personer och i framtiden tror Simon att de kommer finnas representerade i ett 10- tal städer med ca 50 specialister i varje stad. Han hoppas också att företag i framtiden kommer att inse hur verkningslöst det är med kortsiktiga symptominriktade punktinsatser. För att finna varaktiga lösningar måste fokus vara på Människa- Teknik-Organisation i samverkan.

ERA Gruppen

Bransch:
Hälsa / Utbildning

Telefon: 08-7789060

Adress:
ERA Gruppen
Box 690
11479 STOCKHOLM

| 13 SENASTE FÖRETAGEN